Monthly Archives: June 2014

Lily ym mûsg y Drain

Standard

Lily ym Mûsg y Drain

Logo'r Archif

Llun trwy Garedigrwydd Archifau a Chasgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor
Photograph courtesy of Archives and Special Collections, Bangor University

~~~~~~~~~~

Ymhlith tyfiant planhigion yr haf, dyma ‘Lily ym mûsg y Drain’, sydd ar dudalen 23 o lawysgrif Bangor 2294 sef Llawysgrif Morris Edwards (gweler mwy o wybodaeth am Morris Edwards a’i lawysgrif yma). Sillafiad cyfoes y teitl fyddai ‘Lili ymysg y Drain’.

Mae fersiwn lleddf o’r alaw yn fwy adnabyddus na hon, a gellir ei chlywed (er enghraifft) gan Jem Hammond yn y fideo yma.

Gallwch fy nghlywed i’n chwarae ‘Lily ym Mûsg y Drain’ ar y ffidil trwy ddilyn y ddolen ar wa waelod y post hwn.

~~~~~~~~~~

Among blooming plants of summer, this melody is called ‘Lily ym mûsg y Drain‘ which roughly translates to ‘Lily amidst the thorns’. It’s found on page 23 of Bangor Ms. 2294 (Maurice Edwards’ manuscript – see more information on Maurice Edwards and his manuscript here)

A better-known minor key version of this tune exists, played for instance in this video video by Jem Hammond.

You can hear ‘Lily ym mûsg y Drain’ played by me on the fiddle by following the link at the bottom of this post.

~~~~~~~~~~

Ewch yma i weld yr alaw mewn nodiant safonol/Click here to see the tune in standard notationLily ym mûsg y Drain

Dyma nodiant abc o’r alaw/Here’s the melody in abc notationLily ym mûsg y Drain

Dyma fi’n chwarae’r alaw ar y ffidil os hoffech chi ei dysgu yn ôl y glust:
Here I am playing the melody on the fiddle, if you’d like to learn the tune by listening:

 

Advertisements

Calennig

Standard

Calenig
Llun trwy Garedigrwydd Archifau a Chasgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor
Photograph courtesy of Archives and Special Collections, Bangor University

~~~~~~~~~~

Dyma ‘Calennig’ sydd ar dudalen 24 o lawysgrif Bangor 2294, sef llawysgrif Morris Edwards (darllenwch fwy o wybodaeth am lawysgrif Morris Edwards yma).

Yn ôl y sillafiad cyfoes, rwyf wedi golygu’r teitl i fod yn ‘Calennig’ yn hytrach ‘na ‘Calenig’. Mae canu Calennig yn cael ei gysylltu â thraddodiadau sy’n croesawu’r flwyddyn newydd (ymddiheuriadau am yr alaw allan o dymor!).

Mae cyfarwyddiadau tempo yn weddol brin yn llawysgrif Morris Edwards ond mae wedi nodi y dylai’r alaw hon gael ei chwarae yn andante, felly cyflymdra cerdded neu yn weddol araf.

Mae’r fersiwn sydd i’w chlywed isod wedi ei recordio gan aelodau o 10 Mewn Bws ar gyfer y blog hwn. Diolch yn fawr iddyn nhw!

~~~~~~~~~~

This is ‘Calennig’, found on page 24 of the Bangor 2294 manuscript, which is Morris Edwards’ manuscript (you can find more information about the Morris Edwards manuscript here).

Calennig tunes and traditions are associated with welcoming the new year (apologies for being out of season in this post!).

Tempo markings are rare in the Morris Edwards manuscript but he notes that this one should be played andante, which means ‘walking pace’ or quite slow.

The version below has been recorded especially for the blog by members of 10 Mewn Bws. A big thanks to them!

~~~~~~~~~~

Ewch yma i weld yr alaw mewn nodiant safonol/Click here to see the tune in standard notationCalennig

Dyma nodiant abc o’r alaw/Here’s the melody in abc notationCalennig

Dyma fi a Huw Evans, Catrin O’Neill, Gwen Mairi Yorke ac Ellen Jordan o 10 Mewn Bws yn chwarae’r alaw, os hoffech ddysgu’r alaw wrth glust:
Here’s me with Huw Evans, Catrin O’Neill, Gwen Mairi Yorke and Ellen Jordan from 10 Mewn Bws playing the tune, if you’d like to learn by listening: