????????

Fy enw i yw Mari Morgan, a rwy’n fyfyriwr gradd meistr ym Mhrifysgol Bangor ac yn gerddor.

My name is Mari Morgan, and I’m a Masters degree student in Bangor University and a musician.

Rwy’n ffodus i gael fy noddi i wneud yr MA gan y cynllun ATM. Fel rhan o’r cynllun, mae gofyn i mi weithio gyda chwmni yng Nghymru yn ystod y flwyddyn. Y cwmni y byddaf yn gweithio gyda nhw yw trac, sy’n hyrwyddo cerddoriaeth draddodiadol Cymru.

Rwy’n un o gerddorion 10 Mewn Bws sef un o brosiectau trac. Trwy wneud hyn, cefais y cyfle i fynd o amgylch Cymru yn dysgu am ein traddodiadau cerddorol ni. Gallwch ddarllen llawer mwy am y daith a’r prosiect ar y linc uchod. Roedd y prosiect yn ysbrydoliaeth.

Un peth byddai’n gwneud gyda trac fydd cyflwyno alawon traddodiadol Cymreig trwy gyfrwng y blog hwn. Rwy’n chwarae’r ffidil, felly rwy’n bwriadu darganfod ac edrych ar hen alawon Cymreig ar gyfer y ffidil. Mi fydda i’n edrych ar alawon o rai o lawysgrifau ffidil hynaf Cymru sydd ar stepen drws Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor yn yr Archifau. Wedyn byddaf yn eu rhannu ar y blog hwn bob pythefnos.

Os hoffech chi dderbyn e-bost bob tro bydd alaw newydd yn ymddangos ar y blog, cliciwch ‘Follow’ yn y bocs bach llwyd ar ochr dde gwaelod y dudalen.

I’m lucky to be sponsored for my MA by the ATM scheme. As a part of this scheme, I’m required work with a company in Wales. The company I’m working with is trac, who promote traditional Welsh music.

I’m one of the 10 Mewn Bws (10 in a Bus) musicians, which is a project by trac. Through being part of this, I’ve had the chance to go around Wales learning about our musical traditions. You can read lots more about it on the link above. This experience inspired me to do a masters degree looking mostly at traditional Welsh music.

One thing I’ll be doing with trac is to present traditional Welsh melodies through the medium of this blog. I play the violin (or the fiddle), so I intend to discover and share tunes from old manuscripts of old Welsh fiddle tunes in the Bangor University archives every two weeks.

If you’d like to receive an e-mail every time a new tune appears on the blog, click ‘Follow’ in the grey box on the bottom right hand side of the page.

 

Diolch mawr i’r sefydliadau canlynol am eu cymorth a’r cyfle i wneud y blog yma:
A big thank you to these organisations for their help and the chance to do this:
Logo4

Logo 5

Logo 6

 

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Advertisement

2 responses »

  1. Dwi’n meddwl bod hwn yn brosiet gwych Mari. Mae’n eithaf hwyr yn y dydd ond dwi ychwanegu dolen i’r blog yma ar y tudalen doleni ar fy mlog i. Edrych mlaen at glywed ti fory ar y Sesiwn Fach a phob lwc efo’r blog!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s