Rhai nodiadau ar sut y byddaf yn golygu’r alawon / A few notes on how the tunes will be edited:

> Gan bod y nodiant mor eglur, byddaf yn cyflwyno’r alawon yn union fel y maent yn y llawysgrif, oni nodir yn wahanol.

> Because of the clear notation, I’ll be presenting the melodies in the same format as they were found in the manuscript, unless noted otherwise

> Gallwch ddod o hyd i’r holl lawysgrifau yn Archifau Prifysgol Bangor.

> You can find all the manuscripts mentioned in Bangor University Archives.

> Mae croeso mawr i chi adael unrhyw sylwadau, gwestiynau neu wybodaeth ychwanegol. Byddwn wrth fy modd yn derbyn unrhyw adborth!

> You’re very welcome to leave any comments, questions or extra information. I’d be delighted to receive any feedback!

Advertisement

2 responses »

 1. There is a brief reference to Alawon Bangor on my new website / online Directory
  http://www.bywyd-gwerin.org.uk
  under [8] Astudiaethau/Sefydliadau / Folklife Studies & Institutions
  —- Fs.10 Ffynonellau ar-lein / Online resources
  ALAWON BANGOR
  Alawon traddodiadol o Lawysgrifau ym Mhrifysgol Bangor
  Traditional Melodies from Manuscripts in Bangor University : https://alawonbangor.wordpress.com

  If you wish, I can put more details in;
  also anything else you would like listing is welcome (performer?).

  Also, if you’ve time to send by 12 September ā€¦.
  (1) for Performers – copied to a Performers Directory in Oct 2014 Folklife Quarterly (see below)
  (2) for all entries, free distribution as a printed leaflet (summaries: 1st-line) at trac weekend

  Cofion gorau,
  Sam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s