Tag Archives: Morris Edwards

Cnot y Coed

Standard

Cnot y Coud

Lluniau trwy Garedigrwydd Archifau a Chasgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor
Photographs courtesy of Archives and Special Collections, Bangor University

~~~~~~~~~~

Mae ‘Cnot y Coed’, neu ‘Cnot y Coud/Cynot y Coud’ fel y caiff ei sillafu gan Morris Edwards, yn alaw ar dudalen 20 ei lawysgrif (Bangor 2294. Mae mwy o wybodaeth am y llawysgrif yma).

Mae fersiwn debyg iawn o’r alaw hon gyda geiriau gan Llew Tegid (o dan y teitl ‘Cnot y Coed’ (Uchelwydd)’) yng Nghyfrol The National Songs of Wales (London: Boosey&Co., 1959). Nid yw’n glir os mai cân neu alaw oedd ‘Cnot y Coed’ yn wreiddiol, ond mae ei hymddangosiadau niferus dros gyfnod hir yn awgrymu ei bod wedi bod yn boblogaidd iawn yng Nghymru.

Mae awgrym i ailadrodd dau far (bis neu bys fel mae Edwards wedi ei sillafu) yn yr ail adran. Rwyf wedi penderfynu peidio a gwneud hyn ar gyfer y perfformiad – mae modd ei pherfformio yn y ddwy ffordd.

~~~~~~~~~~

‘Cnot y Coed’ (or ‘Cnot y Coud/Cynot y Coed’ as it’s spelt by Morris Edwards) or mistletoe is on page 20 of Maurice Edwards’ manuscript. See more information about the manuscript here.

There is a very similar version of this tune in Llew Tegid’s The National Songs of Wales (London: Boosey&Co., 1959) under the title of ‘Cnot y Coed (Uchelwydd)’. It unclear if ‘Cnot y Coed’ was originally a tune or a song, but its numerous appearances over a long period of time suggest that it was very popular in Wales.

There is a suggestion to repeat two bars (bis or bys as Edwards spells it) in the second section. I’ve decided not to do this in the performance example below – but it’s definitely possible to perform it both ways.

~~~~~~~~~~

Ewch yma i weld yr alaw mewn nodiant safonol/Click here to see the tune in standard notation: Cnot y Coed

Dyma nodiant abc o’r alaw/Here’s the melody in abc notation: Cnot y Coed

Dyma fi yn chwarae’r alaw ar y ffidil (araf y tro cyntaf a chyflym yr eil dro):
Here’s my version of the tune on the fiddle (once slow and once fast):

Advertisements

Calennig

Standard

Calenig
Llun trwy Garedigrwydd Archifau a Chasgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor
Photograph courtesy of Archives and Special Collections, Bangor University

~~~~~~~~~~

Dyma ‘Calennig’ sydd ar dudalen 24 o lawysgrif Bangor 2294, sef llawysgrif Morris Edwards (darllenwch fwy o wybodaeth am lawysgrif Morris Edwards yma).

Yn ôl y sillafiad cyfoes, rwyf wedi golygu’r teitl i fod yn ‘Calennig’ yn hytrach ‘na ‘Calenig’. Mae canu Calennig yn cael ei gysylltu â thraddodiadau sy’n croesawu’r flwyddyn newydd (ymddiheuriadau am yr alaw allan o dymor!).

Mae cyfarwyddiadau tempo yn weddol brin yn llawysgrif Morris Edwards ond mae wedi nodi y dylai’r alaw hon gael ei chwarae yn andante, felly cyflymdra cerdded neu yn weddol araf.

Mae’r fersiwn sydd i’w chlywed isod wedi ei recordio gan aelodau o 10 Mewn Bws ar gyfer y blog hwn. Diolch yn fawr iddyn nhw!

~~~~~~~~~~

This is ‘Calennig’, found on page 24 of the Bangor 2294 manuscript, which is Morris Edwards’ manuscript (you can find more information about the Morris Edwards manuscript here).

Calennig tunes and traditions are associated with welcoming the new year (apologies for being out of season in this post!).

Tempo markings are rare in the Morris Edwards manuscript but he notes that this one should be played andante, which means ‘walking pace’ or quite slow.

The version below has been recorded especially for the blog by members of 10 Mewn Bws. A big thanks to them!

~~~~~~~~~~

Ewch yma i weld yr alaw mewn nodiant safonol/Click here to see the tune in standard notationCalennig

Dyma nodiant abc o’r alaw/Here’s the melody in abc notationCalennig

Dyma fi a Huw Evans, Catrin O’Neill, Gwen Mairi Yorke ac Ellen Jordan o 10 Mewn Bws yn chwarae’r alaw, os hoffech ddysgu’r alaw wrth glust:
Here’s me with Huw Evans, Catrin O’Neill, Gwen Mairi Yorke and Ellen Jordan from 10 Mewn Bws playing the tune, if you’d like to learn by listening: